โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก


ผู้อำนวยการโรงเรียน