โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์

นายสุพจน์ พละพร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1049730259 รหัส Smis 8 หลัก : 49012012 รหัส Obec 6 หลัก : 730259

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : คำสร้อยพิทยาสรรค์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : khamsoipitthayasun

ที่อยู่ : หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบล : นากอก อำเภอ : นิคมคำสร้อย

จังหวัด : มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ : 49130 โทรศัพท์ : 042631135

โทรสาร : 042638242 ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 28/05/2519 อีเมล์ : ictkps@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.khamsoipit.ac.th เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : มุกนิคม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นากอก

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 147 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2 กม.

2561-2-schoolmis-00101722.xlsx