คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตสะพานอินโดจีน

ประธานสหวิทยาเขต


รองประธานสหวิทยาเขต


เลขานุการสหวิทยาเขต

นายกิติศักดิ์ โสตาภา

ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนดงหลวงวิทยา

โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ดงหลวงวิทยา

คำป่าหลายสรรพวิทย์

หว้านใหญ่วิทยา

มุกดาวิทยานุกุล

นวมินทรราชูทิศ อีสาน

นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์