การนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาจาก ศนฐ.

Post date: Aug 5, 2016 6:13:31 AM

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนมุกดาวิทยาวิทยานุกูลรับการนิเทศติดตามจากศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. โครงการลดเวลาเรีบนเพิ่มเวลารู้และโรงเรียนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน