โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

นายสุพจน์ พละพรผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1049730259 รหัส Smis 8 หลัก : 49012012 รหัส Obec 6 หลัก : 730259ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : คำสร้อยพิทยาสรรค์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : khamsoipitthayasunที่อยู่ : หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบล : นากอก อำเภอ : นิคมคำสร้อย จังหวัด : มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ : 49130 โทรศัพท์ : 042631135 โทรสาร : 042638242 ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายวัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 28/05/2519 อีเมล์ : ictkps@gmail.comเว็บไซต์ : http://www.khamsoipit.ac.th เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : มุกนิคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นากอกระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 147 กม.ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2 กม.