รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ

ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

โรงเรียน

กุดฉิมวิทยาคม

คำบกวิทยาคาร

คำป่าหลายสรรพวิทย์

คำเตยอุปถัมภ์

ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์

ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา

ดงมอนวิทยาคม

ดงเย็นวิทยาคม

ดอนเสียวแดงพิทยาคม

นาถ่อนพัฒนา

บ้านผึ้งวิทยาคม

พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์

มหาชัยวิทยาคม

ศรีบัวบานวิทยาคม

อุดมวิทย์

เหล่าประชาอุทิศ

แวงใหญ่พิทยาสรรค์

โคกสว่างประชาสรรค์

โพนแพงพิทยาคม